svetniki.org
Posvetitev lateranske bazilike – spomin
To je Božja hiša – Posvetitev lateranske bazilike 1 Kr 8,22-23.27-30; 1 Pt 2,4-9; Jn 4,19-24 Danes obhajamo praznik posvetitve rimske cerkve, matere vseh cerkva – lateransk…