svetniki.org
Kdo je blaženi, kdo svetnik in kdo mučenec – »definicije«?
Ideal svetništva v Katoliški Cerkvi je Jezus Kristus. Cerkev je skozi zgodovino in tudi danes za svetnike razglašala tiste, ki so na različne načine sledili njegovemu zgledu. Svetnike delimo na spo…