svetniki.org
blaženi Viljem Fenolski – puščavnik in redovnik
V kasottski kartuziji (v severni Italiji), blaženi Viljem Fenolski, redovnik, ki je najprej živel kot eremit. Vir