svetniki.org
blaženi Teofilius Matulionis – škof in mučenec
»V krščanski tradiciji mučeništvo predstavlja najpopolnejše posnemanje Jezusa, ki je nedolžen umrl na križu. Kristus je v mučencu navzoč na povsem poseben način, vliva mu moč in pogum.« Na nedeljo,…