svetniki.org
blaženi Sebastijan Maggi – duhovnik in redovnik
V Génovi (v Ligúriji), spomin blaženega Sebastijana (Salvátika) de Mádiis (Maggi), duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je ljudstvu pokrajine oznanjal evangelij in skrbel za redovno discip…