svetniki.org
blaženi Rudolf – mučenec
Imena: Rudolf, Rudi, Dolfe, Dolfek, Dolfi, Rolf, Rudi, Rudko, Rudo; Rudolfa Ime Rudolf (Rudi) je pri nas d…