svetniki.org
blaženi Peter To Rot – mučenec
Peter To Rot je prvi blaženi v Cerkvi na Papui. Čast oltarja je dosegel 17. januarja 1995, ko ga je za blaženega razglasil Janez Pavel II. Katehet in mučenec je vzor moža in očeta, velikega branilc…