svetniki.org
blaženi Peter Mihael Noël – duhovnik in mučenec
Na morski ožini pred Rochefortom [rošfórtu], pri obali Francije, blaženi Peter Mihael Noël [noél], rotomagenski duhovnik in mučenec, ki je bil v francoski revoluciji zaradi duhovništva na ladji sužen…