svetniki.org
blaženi Oton – menih in škof
V cistercijanskem samostanu Morimond (v Franciji), smrt blaženega Otóna, freisingškega škofa, ki je umrl v meniškem habitu, katerega v škofovstvu ni nikoli odložil. Vir