svetniki.org
blaženi Leon (Janez) Mopinot – redovnik in mučenec
Na višini pred Rochefortom [rošfórtu] (pri ustnju Francije), blaženi Janez Mopinot (brat Leon), mučenec Šolskih kristjanov, ki je v času francoske revolucije, zaprt kot redovnik v umazani ladji, umrl…