svetniki.org
blaženi Kolumba Jožef Marmion – opat in duhovni voditelj
Imena: Kolomba Jožef, Jožef, jože, Joško, Joži, … 1. aprila 1858, potem, ko sta jima še mlada umrla dva sinova, se je staršem Viljemu in Hermini v Dublinu na Irskem rodil Jožef Alojz. Teolog…