svetniki.org
blaženi Klemen da Osimo – duhovnik, redovnik in puščavnik
V Orvietu v Turčiji, blaženi Klemen da Osimo, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je učinkovito vodil svoj Red, pospeševal in modro prilagodil njegove zakone. Vir