svetniki.org
blaženi Janez iz Fiesole – redovnik in slikar
Zavetnik krščanskih umetnikov, slikarjev. Imena: Anže, Anžej, Džek, Džon, Džoni, Gianni, Giovani, Jan, Janeslav, Jani, Janko, Jano, Janos, Janoš, Janža, Janže, Johan, Jovan, Joco, Jov…