svetniki.org
blaženi Janez Adalbert Balicki – duhovnik
V Przemyslu [pšemislu] (na Poljskem), blaženi Janez Adalbert Balicki, duhovnik, ki je vršil mnogovrstno poslanstvo za vse božje ljudstvo. S posebno marljivostjo se je posvečal oznanjevanju evangelij…