svetniki.org
blaženi Isnard de Chiampo – duhovnik in redovnik
V Páviji (v Lombardíji), blaženi Isnárd de Chiámpo [kijámpo], duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v tem mestu ustanovil skupnost svojega Reda. Vir