svetniki.org
blaženi Ignacij Casanovas – duhovnik in mučenec
Pri mestu Odena (v barcelonski pokrajini na Španskem), blaženi Ignacij Casanovas [kasanovas] Perramon, duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ki je bil v času preganjanja ub…