svetniki.org
blaženi Georg (Gregor) Häfner – duhovnik in mučenec
Georg Häfner se je rodil v Würzburgu leta 1900. Ob koncu 1. svetovne vojne, ko je odslužil vojaščino, je začel študirati teologijo. V duhovnika je bil posvečen leta 1924. „Pastoralno je deloval v č…