svetniki.org
blaženi Gabrijel Pergaud – duhovnik in mučenec
Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfóru] pri obali Francije, v umazani ladji pri sidrih, blaženi Gabriel Pergaud [pergó], duhovnik in mučenec, ki je bil izgnan kot redovni kanonik v Beaulieu-u […