svetniki.org
blaženi Boleslav Strzelecki – duhovnik in mučenec
V koncentracijskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na Poljskem), blaženi Boleslav Strzelecki [stšelecki], duhovnik in mučenec, ki je bil v vojni vihri zaradi vere zaprt v ječo, kjer …