svetniki.org
blaženi Bernard iz Offide – kapucinski brat laik
Mož nepretrgane molitve Med kapucinskimi svetniki je bl. Bernard Ofidski dočakal najvišjo starost: 90 let. Živel je skoro v celem 17. stoletju: (1604 – 1694). Ker se je kapucinska refo…