svetniki.org
blaženi Antonio Baldinucci – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
Čeprav zaradi zdravja ni mogel v misijone v Indijo, na Kitajsko ali Japonsko, je Antonio Baldinucci (1665 – 1717) živel goreče misijonarsko življenje kar doma v svoji deželi. Rojen je bil bli…