svetniki.org
blažena Mihelina Malatesta iz Pesara – spokornica
Mihelina je bila s svojim plemenitim poreklom »zaznamovana« že ob rojstvu, saj ji je bilo »usojeno« gosposko in brezskrbno življenje. K temu je pripomogla tudi njena zunanja…