svetniki.org
blažena Marija Henrika (Ana Katarina) Dominici – devica in redovnica
V Turinu, blažena Marija Henrika (Ana Katarina) Dominici, iz reda Sester svete Ane in od Previdnosti, ki je trideset let ustanovo modro vodila in širila. Vir