svetniki.org
blažena Marija Guadalupe Ortiz – laikinja
V soboto, 18. maja 2019 je v Madridu potekala beatifikacija Marije Guadalupe Ortiz de Landázuri Fernandez de Heredia, prve laikinje prelature Opus Dei, ki je bila povzdignjena na čast oltarja. Svet…