svetniki.org
blažena Kristina Stommelnska – devica in mistikinja
Blizu Kölna (v Lotaríngiji na Nemškem), blažena Kristina Stommelnska, devica, ki je bila deležna Kristusovega trpljenja in je čudovito premagala vse skušnjave sveta. Vir