svetniki.org
blažena Janez in Rene (Renato) Lego – duhovnika in mučenca
Pri Avrillu (pri Angersu [anžéru], v Galiji) sta bil leta 1794, ko je divjala francoska revolucija, obglavljena blažena brata Janez Krstnik in René (Renato) Lego, duhovnika in mučenca, ker sta zavrač…