svetniki.org
blažena Ivana Marija Maille – vdova
V Toursu [túru] (v Galiji), blažena Ivana Marija Maillé [meljé], ki je po smrti moža v vojski obubožala, in bila od svojcev zavržena. Šla je od doma in je od vseh zapuščena živela, skoraj kot rekluza…