svetniki.org
blažena Helena Valentini – vdova in tretjerednica
V Vidmu (na Beneškem), blažena Helena Valentini, vdova, ki je, da bi služila samo Bogu, s trudom delala v svetnem Redu svetega Avguština. Posvečala se je molitvi, branju svetega pisma in delom usmi…