svetniki.org
blažena Antonij Zawistowski in Stanislav Starowieyski – duhovnik in laik, mučenca
V koncentracijskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčiji), blažena mučenca: Antonij Zawistowski, duhovnik, in Stanislav Starowieyski [starovjejski], ki sta v času vojne vihre pretrpe…