svenskamorenoinstitutet.se
Seminarier och kurser
Svenska Morenoinstitutet anordnar med jämna mellanrun seminarier i och kurser på olika teman. Huvudsyftet är att skapa mötesplatser för utbyte mellan kollegor, både psykodramatiker och personer som…