svenskamorenoinstitutet.se
Om oss
Svenska Morenoinstitutet är ett utbildningsinsinstitut för psykodrama, sociometri och grupppsykoterapi. Vi ordnar introduktionskurser, själverfarenhetsgrupper, temainriktade specialseminarier och h…