svelvikportalen.no
Låneautomat Svelvik Folkebibliotek
Svelvik folkebiblioteks nye utlånsautomat - et praktisk alternativ for deg som kommer utenfor betjent tid eller som vil låne eller levere på eget initiativ.