svelvikportalen.no
Svelvikportalen guider NRK i Svelvik - Svelvikportalen
I slutten av januar 2017 fikk Svelvikportalen.no en forespørsel fra NRK Buskerud om hjelp til å bli litt bedre kjent med Svelvik.