svein.homnor.no
Konsultasjon
For å finne frem til den beste homøopatiske behandlinga og det best passende homøopatiske legemidlet, kreves det en grundig gjennomgang av helsetilstanden. Det er viktig å få registrert så korrekte…