surdurulebilirevlilik.com
Doğa Stajı Devam Ediyor! Dönüşüm ve Özgürleşme Dersi Alıyorum | | Her yasam alanı sürdürülebilir hale gelsin diye!
Benim itiraz edebileceğim, beni dinleyecek ve anlamadığım noktada dönüp tekrarr tekrar sorabileceğim bir öğreticim olmalı. Benimle birlikte o öğrenim sürecini yaşamalı o da ve beni öğrenmeli, süreçler