surdurulebilirevlilik.com
Çocuk & Televizyon | | Her yasam alanı sürdürülebilir hale gelsin diye!
Experimental Child Psychology dergisinin 2015 Haziran sayısında yayımlanan bir araştırmada çocukların televizyonda gördükleri olayları hayali (fantastik) olarak mı, yoksa gerçek olarak mı algıladıklar