sungroups.com.vn
GRACE WOOD THE EDEN BAY - ĐIỂM CHẠM CỦA CHUẨN MỰC NGHỈ DƯỠNG XA XỈ
“The one percent” – một thuật ngữ ám chỉ nhóm người giàu có chỉ chiếm 1% trên thế giới nhưng lại làm ra hơn 50% của cải trong toàn xã hội – có xu hướng tìm đến những không gian tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên, tránh xa những ồn ào, xô bồ của