summerclassics.live
ZAŠTO IĆI DO VERONSKE ARENE KADA SU OPERNI SPEKTAKLI I U ARENI U PULI | SUMMER CLASSICS
S posljednjih proba “Aide” na pozornici “Zajca”, donosimo i nekoliko prizora sa zborom. Iako su u radnoj odjeći, sigurni smo da već prepoznajete konture nove, drugačije, još uzbudljivije “Aide”, “opere nad operama” koja se priprema upravo za prostor pulske Arene. Nakon proba u HNK, mnogobrojna ekipa uskoro odlazi u Pulu, gdje i vi svakako morate biti u …