suhtekorraldus.ee
5 olulist PR trendi - Suhtekorraldus.ee
Kus mujal kui PR konkursil tulevad välja aasta trendid? EPRA konkursile laekus töid nii palju, et lugupeetud ΕΎürii jõudis puuda …