suedia.se
Corabia Gotheborg „Ostindiefararen”
Nya miljoner till Ostindiefararen Göteborgs Hamn ökar nu sitt engagemang i Ostindiefararen Götheborg. Det innebär sex nya miljoner till projektet.- Det är ett viktigt bidra…