suedia.se
1 Mai cu vikingi. Noaptea Valpurgiei, sărbătoare printre vamaioţii Suediei
SCANDINAVIA. Sfârşitul lui aprilie aduce popoarelor Nordului sărbătoarea păgână a sfintei Walpurga. În capitala spirituală a Suediei, Uppsala, festivalul este cea mai mare petrece…