stuganpafjallet.se
You don’t own me
Finns det något viktigare att kämpa för än kvinnors rätt till sitt liv och sin egen kropp. USA ska hålla val, här är en video för kvinnors rättigheter, ”You don´t own me” med Lesley Gor…