stuganpafjallet.se
Vi har det bra
Barnen leker med gurkor och ’skålar’. För ett ögonblick stannar tiden och jag känner ett flow. Vi har det bra.