stuganpafjallet.se
Stöd till hallon
Mäter, sågar och fixar med träställningen som ska stötta upp hallonen vi planterade i somras. Det är så kul att få jobba lite och att få komma längre framåt i ens projekt. Detta …