stuganpafjallet.se
Om Mola Druvbörd
För flera år sedan, runt år 2010, mellan barn ett och två, drabbades jag av en partiell mola. Det är fortfarande svårt att hitta information om diagnosen och det är en sjukdom där det är bra att lä…