stuganpafjallet.se
Nu närmar det sig
ett beslut från Länsstyrelsen om när vi kan starta vårt EU-projekt där jag ska jobba det närmsta året. Spännande. Mycket att göra förstås, men det ska mest bli kul.