stuganpafjallet.se
Lycka är…
…att hitta en fjäril bland blommorna på trappen.