stuganpafjallet.se
Krispigt vinterväder i Norrbotten
Vi har verkligen fått en snörik vinter 2018. Det är så där mycket snö som det var i ens barndoms vintrar. Stora snöhögar på varje kvarter och över en meter har vi på tomten. Härligt!