stuganpafjallet.se
Jobbintensivt
Ett annat ord för stress? Jag har känt mig lite tung den senaste veckan då det är mycket som ska fixas och falla på plats. Men nu är den ekonomiska redovisningen för projektets första kvartal klart…