stuganpafjallet.se
Bilder från midsommar
Vi hade en riktigt idyllisk midsommar i Vejmon, en liten by med fyra gårdar utanför Östersund. Sol, regn, blåst, vind – precis som midsommar ska vara. Gården låg så fint med fjällen i fjärran…